Daftar Pengajar MI MUhammadiyah Semondo

Guru Kelas 1                                                     : Nur Azizah

Guru Kelas 2                                                    : Jeki Nur Hayati

Guru Kelas 3                                                    : Widuri Asih

Guru Kelas 4                                                    : Imam Junaedi

Guru Kelas 5                                                    : Ida Kurniasih

Guru Kelas 6                                                    : Siti Laela

Guru Matematika Kelas 4, 5 dan 6         : Nur Destiana R

Guru Penjasorkes                                        : Tri Palupi

Guru Agama                                                   : Ibnu Syarif Albana

Guru Bahasa Inggris                                   : Elfiyati

Guru Bahasa Jawa                                       : Ristiyani