Category Archives: PRM Semondo

STRUKTUR PRM SEMONDO

PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH SEMONDO

 

Alamat :  MI MUHAMMADIYAH RT 02 RW 05 SEMONDO

PERIODE  2006 – 2011

 

SUSUNAN LENGKAP PENGURUS

PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH  SEMONDO

PERIODE  2006 – 2011

Hasil musyawarah Ranting PRM Semondo  pada Ahad 17  September  2006

 

Ketua           : 1. J ABDUL KARIM AHMAD  S.HI

2. NGUSMAN ADILLAH

Sekretaris    : 1. Drs. SUROSO

2. SUWIGNYO  A Md

Bendahara   : 1. DARMAN ARIFUDIN

2. WAHYUDI

Majelis-majelis

Majelis Tabligh /Dakwah                        :  H SLAMET RIYADI    ( Ketua )

WAGIMIN  As   (  Anggota  )

ROMELI  ( Anggota )

H SURYONO  BA  ( Anggota  )

Majelis Dikdasmen/Organisasi              :  FURQON ISMAIL   S.Pd (  Ketua )

EKI SEFRIYANTO   S.Pd  (Anggota )

JONI  SETIYAWAN S.Pd  (Anggota )

Majelis Ekonomi dan                               :  SYAMSUL HADI WALUYO  ( Ketua )

Pemberdayaan Masyarakat                       ISWANDI  ( Anggota )

HASTO TOTO SUSILO  (  Anggota )

Majelis Pembinaan Kader                       :  SUDIRMAN (  Ketua   )

SARJONO   ( Anggota )

M.BAMBANG LUKVIYANTO    (  Anggota  )

Majelis kesehatan dan                            :  AGUS  SURYONO  A Md An SE   ( Ketua )

Kesejahteraan Masyarakat                       SUDJONO  ( Anggota  )

SUGENG RAHARDJO  ( Anggota  )

Majelis Wakaf dan Lazis                        :  S. MOCH  SYAMSUDIN   ( Ketua  )

SUPARDI  ( Anggota )

SANTO  ( Anggota  )